" حرف نگفته بسی به دل دارم..."

 

 

 

حرف را می شود از حنجره بلعید و نگفت...

وای اگر چشم بخواند غم ناپیدا را...

         

                                                                                   " مهدی فرجی"

 

 

 

 

 

" طلوعِ جان..."امروز آسمان به تماشای طلوع دو خورشید نشسته است...باز کن پنجره ها را که نسیم...

روز میلاد اقاقی‌ها را...

جشن میگیرد...

و بهار...

روی هر شاخه، کنار هر برگ...

شمع روشن کرده‌ست...

باز کن پنجره‌ها را...

و بهاران را...

باور کن!


                                              " فریدون مشیری "


۹ موافق ۰ مخالف

" بهار مبارک... "

 

 

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

 

سالْ خرم، فالْ نیکو، مالْ وافر، حالْ خوش

اصلْ ثابت، نسلْ باقی، تختْ عالی، بختْ رام

 

                                                                       " حافظ"

 

 

 
 
۵ موافق ۰ مخالف
*********************

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

" سعدی "

*********************

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان