" حرف نگفته بسی به دل دارم..."

 

 

 

حرف را می شود از حنجره بلعید و نگفت...

وای اگر چشم بخواند غم ناپیدا را...

         

                                                                                   " مهدی فرجی"

 

 

 

 

 

*********************

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

" سعدی "

*********************

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان