پشت دیوار سکوت

پشت دیوارهای سکوت،کلبه ای ساخته ام از جنس رسوایی...

پشت دیوار سکوت

پشت دیوارهای سکوت،کلبه ای ساخته ام از جنس رسوایی...

پشت دیوار سکوت

**هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم...**

****************************************

فکرش را هم نمی کردم...
روزی...
فروزنده ی شمعی باشم...
که گرمی بخش کلبه ایست...
از جنس رسوایی(ام)...
.
.
.
اما...
.
.
.
امیدوارم،نور این شمع را ،تنها یک نفر دیده باشد.


****************************************
۰۷
ارديبهشت


کاش دستانم آن قدر بزرگ بود که می توانستم چرخ و فلک دنیا را به کام تو بچرخانم... "
در چشمهایشان که خیره می شوی
راز تلخی را می بینی
مدتهاست
بار غم را بسته اند..
حسرت بازیهای کودکی
در دلهای کوچک شان
داغ مانده است ..
رویاهای شیرین
در جور روزگار
خاموش وخالی مانده اند..
بست نشین پیاده روها هستند
یا
سرچهارراهها دخیل بسته اند..
واژه اوقات فراغت
شوخی تلخی بیش نیست
شبها خسته بخواب میروند
وقت نمی کنند
رویا ببینند..
شادیهای کودکی را
به گریه های فردایشان
میفروشند..
همیشه
با پاهای کوچک شان
بدنبال آینده میدوند..
کودکان کار را میگویم
آنان
که شاید
توجه ساده ما
روزی فردایشان باشد..
                                                                      
                            

                                                                                       " عبدالله خسروی "
  • بهار ........
۲۹
فروردين


چند روزی ،فارغ از هیاهوی زندگی با خود خلوت کردی...
روزه ی آیینه گرفتی تا غیر او ، کسی را نبینی ...
چادری از نور بر سر کردی ، تا دررکاب دیگر عاشقان آسمانی شوی...
و حال شب آخر است...  • بهار ........
۲۷
فروردينشفافیت دلم از طراوت همیشگی افتاده بود...
و آرامش خیالم چون پرنده ای ،از وجودم پرواز کرده بود...
مانند مسافری خسته بودم ، در جاده های سرگردانی...
با کوله باری از معصیت...
دنبال سرپناه می گشتم...
سرپناهی از جنس نور و خلوتی پر از تنهایی...


  • بهار ........
۱۷
فروردين


نیامدن هزار بهانه می خواست

و آمدن یکی

دلتنگت بودم...!
 
                                                                      سید علی صالحی
  • بهار ........
۰۹
فروردين

  • بهار ........
۰۷
فروردينحسودی ام می شود...

به خیابان ها و درخت هایی که ...

 هر صبح بدرقه ات می کنند...  • بهار ........
۰۵
فروردين


امروز خورشید درخشانتر است ...! 

و آسمان آبیتر ...

نسیم ، زندگی را به پرواز میکشد... 

و پرنده، آواز جدید میسرایــد...

امروز بَهاری دیگر است...


  • بهار ........
۳۰
اسفند

 

 

 

 

   • بهار ........
۲۹
اسفند


نام بهار...

بر سر زبانها افتاده...

ولی هنوز هم...

ورد زبان من...

نام توست !


                                 " نسترن وثوقی "

  • بهار ........
۲۵
اسفند


آخرین روزهای سال...

زمان تغییر و تحول در اوضاع زندگی ست...

زمان جایگزین کردن وسایل نو با کهنه...

.

.

.

اما ...

حکایت دل فرق میکند...

یک نفر را سالها در دل نگه می داری...

              نه کهنه می شود...

 و نه جایگزینی دارد...
  • بهار ........