" مهمانی 3روزه _(2)"چند روزی ،فارغ از هیاهوی زندگی با خود خلوت کردی...
روزه ی آیینه گرفتی تا غیر او ، کسی را نبینی ...
چادری از نور بر سر کردی ، تا دررکاب دیگر عاشقان آسمانی شوی...
و حال شب آخر است...ادامه مطلب ۳ نظر ۸ موافق ۰ مخالف

" مهمانی 3روزه _(1)"
شفافیت دلم از طراوت همیشگی افتاده بود...
و آرامش خیالم چون پرنده ای ،از وجودم پرواز کرده بود...
مانند مسافری خسته بودم ، در جاده های سرگردانی...
با کوله باری از معصیت...
دنبال سرپناه می گشتم...
سرپناهی از جنس نور و خلوتی پر از تنهایی...


ادامه مطلب ۲ نظر ۴ موافق ۰ مخالف

" بهانه ی آمدن "


نیامدن هزار بهانه می خواست

و آمدن یکی

دلتنگت بودم...!
 
                                                                      سید علی صالحی
۰ نظر ۳ موافق ۰ مخالف

" بی تو بسر نمی شود "


۱ نظر ۲ موافق ۰ مخالف

" حسودی ام می شود... "حسودی ام می شود...

به خیابان ها و درخت هایی که ...

 هر صبح بدرقه ات می کنند...۰ نظر ۳ موافق ۰ مخالف

" زیبا ترین روز بهار "


امروز خورشید درخشانتر است ...! 

و آسمان آبیتر ...

نسیم ، زندگی را به پرواز میکشد... 

و پرنده، آواز جدید میسرایــد...

امروز بَهاری دیگر است...


۱ نظر ۳ موافق ۰ مخالف
*********************

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

" سعدی "

*********************

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان