" درونم بغض بیرحمی ست اما، کم نیاوردم ... "


چه کسی میفهمد در دلم رازی هست..؟ 

میسپارم آن را به خیال شب و تنهایی خود...

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

وین راز سر به مهر به عالم سمر شود

 

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

آری شود ولیک به خون جگر شود

 

 ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو

لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود

 

                                                                                       " حضرت حافظ " ۷ موافق ۰ مخالف
*********************

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

" سعدی "

*********************

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان