" طلوعِ جان..."امروز آسمان به تماشای طلوع دو خورشید نشسته است...باز کن پنجره ها را که نسیم...

روز میلاد اقاقی‌ها را...

جشن میگیرد...

و بهار...

روی هر شاخه، کنار هر برگ...

شمع روشن کرده‌ست...

باز کن پنجره‌ها را...

و بهاران را...

باور کن!


                                              " فریدون مشیری "


۹ موافق ۰ مخالف
*********************

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

" سعدی "

*********************

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان