" ظاهری آرام دارد باطن طوفانی ام..."

 

و چه آرام دلم آشوب است...

 

 

شده دلتنگ شوی 

چاره نیابی جز اشک؟

من به این چاره بیچاره دچارم هرشب ...

 

 

 

 
 
 
۵ موافق ۱ مخالف
*********************

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

" سعدی "

*********************

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان