" بهار در راه است !..."


بهار ، آهسته آهسته نزدیک می شود...

کافیست به صدای قلبت گوش کنی...

و نفسی عمیق بکشی...
۶ موافق ۰ مخالف
*********************

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

" سعدی "

*********************

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان