" در گلویم گیر کرده زخم یک بغض غریب..."

 

  خیالی نیست دیگر درد هایم را نمیگویم

به روی درد های کهنه ام تشدید بگذارید

 

                                                                            " امید صباغ نو"

 

 

 

در شب طوفان غم، آرام بودن مشکل است

من لبالب آهم اما، لب ‌گشودن مشکل است

 

                                                                           "حسین دهلوی"

 

 

 

:(

 

 

 

۷ موافق ۰ مخالف
*********************

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

" سعدی "

*********************

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان